Schietvereniging 't Vosje - Wadenoijen

Dinsdagavond (vanaf september tot mei) te: Café de Tol, Moleneind 11, Kapel-Avezaath

2019

26 februari 2019 is de jaarvergadering geweest in de Tol

Agenda:

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen 27 februari 2018.
4. Jaarverslag.
5. Financieel verslag.
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing kascommissie.
8. Bestuursverkiezing.
    Aftredend zijn:     R. de Waal , herkiesbaar. (Rien is herstellende maar kan zijn bestuurstaken blijven waarnemen.)
                                   A. van Kalkeren , herkiesbaar.
    Reglementair de voorzitter, herkiesbaar.
9. Pauze.
10. Mededelingen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.