Schietvereniging 't Vosje - Wadenoijen

Dinsdagavond (vanaf september tot mei) te: Café de Tol, Moleneind 11, Kapel-Avezaath

Laatste nieuws

4 september 2018: Het seizoen 2018-2019 is weer begonnen!

22 maart 2018: Uit tegen Diana is het 3-1 geworden. 't Vosje won de hoofdklasse, Diana de A, B en C klassen. Diana kreeg de A klasse cadeau door te weinig Vossen in die klasse.


13 maart 2018: Thuis tegen De Batavier is het 4-0 geworden. Ingen had geen enkel team compleet, dus de Vossen kregen alle 4 de klassen cadeau.


6 maart 2018: Thuis tegen de Musketiers is het 3-1 geworden. In de enige klasse waar echt strijd werd gevoerd, de hoofdklasse, won 't Vosje. De Musketiers kregen de A klasse cadeau, 't Vosje de B en C klassen.


12 feb 2018: Uit tegen Buurmalsen is het 1-1 geworden. Wadenoijen won de hoofdklasse, Buurmalsen de A klasse. Beide verenigingen hadden te weinig schutters in de B en C klassen.


6 feb 2018: Thuis tegen Buren is het 2-2 geworden. 't Vosje won de hoofdklasse en (met neuslengte voorsprong) de A klasse. Buren nam de punten voor de B en C klassen in beslag. Wadenoyen had te weinig schutters in de B en C klassen, Buren in de hoofdklasse,


25 jan 2018: Uit tegen Zoelen heeft 't Vosje de C klasse gewonnen, Schietlust had te weinig schutters in de C. 't Vosje had te weinig schutters in de A klasse. In de hoofdklasse en B klasse waren de verschillen gering, maar wel in het voordeel van Schietlust.


16 jan 2018: Thuis tegen Willem Tell is het 2-2 geworden. 't Vosje won de hoofdklasse en de C klasse. Willem Tell had te weinig schutters in de C klasse, 't Vosje in de B klasse.


28 nov 2017: Thuis tegen Diana is het 2-2 geworden. Wadenoijen won de Hoofdklasse en de C klasse. 't Vosje had in de A en de B klasse te weinig schutters, Diana in de C klasse.


14 nov 2017: Uit tegen Ingen is het 2-2 geworden. 't Vosje scoorde de punten in de Hoofdklasse en de C klasse. Wadenoijen had in de B klasse te weinig schutters, Ingen in de hoofdklasse.


6 nov 2017: Uit tegen De Musketier is het 2 - 2 geworden. 't Vosje had de A en B klasse niet compleet, De Musketiers kwamen schutters tekort in de C klasse. Wadenoijen wist de hoofklasse punten binnen te halen.


31 okt 2017: Thuis tegen Trefpunt '71 is het 1-1 geworden. Buurmalsen won de hoofdklasse. Beide verenigingen hadden geen voldoende schutters voor de A en B klassen. Buurmalsen had tevens geen voldoende schutters in de C klasse.


23 okt 2017: Uit tegen Buren is het 3-1 geworden. Buren had geen voldoende schutters voor de hoofdklasse. Wadenoijen had geen voldoende schutters in de A en B klassen. Buren wist de C klasse te winnen.


10 okt 2017: Thuis tegen Zoelen is het 2-1 geworden. 't Vosje haalde de punten bij de hoofdklassen en de C klasse binnen. De Schietlustigen wonnen de B klasse. Zowel Zoelen als Wadenoijen hadden onvoldoende schutters in de A klasse.


6 okt 2017: Uit tegen Zoelmond is het 2-2 geworden. 't Vosje won de hoofdklasse en de A-klasse, Willem Tell de B en C klassen.


22 april 2017: Voor 't Vosje zit seizoen 2016-2017 er bijna weer op. Hierbij een indruk van de slotfeestavond.
https://youtu.be/eG3gvCl8D3A
Op naar het volgende feest: 13 mei - feestavond van de BSF.


27 maart 2017: Uit tegen Buurmalsen is het 1-3 geworden. 't Vosje won de hoofdklasse, B en C klassen. Buurmalsen won de A klasse. Wadenoijen had te weinig schutters in de A klasse, Buurmalsen kwam schutters in de B en C klassen tekort.


21 maart 2017: Thuis tegen Buren is het 2-2 geworden. 't Vosje won in de hoofdklasse en A klasse, Buren scoorde punten in de B en C klassen. Alleen Wadenoijen had in de C klasse te weinig schutters.


16 maart 2017: Het Vosje heeft uit tegen Zoelen alleen in de A en de C klassen punten weten te scoren.


7 maart 2017: Thuis tegen Willem Tell heeft het Vosje alleen in de C klasse gewonnen. Wadenoijen had in de A en B klasse niet voldoende schutters, Zoelmond miste schutters in de B en C klassen.


19 februari 2017: Jaarvergadering komt er aan:

Jaarvergadering: dinsdag 28 februari 2017, om 20.30 uur.

Locatie: “de Tol”.


Agenda:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen 23 februari 2016.
 4. Jaarverslag.
 5. Financieel verslag.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Rien, Dick en André, allen herkiesbaar.
 9. Pauze.
 10. Mededelingen.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Strookje inleveren vóór aanvang van de vergadering.

Naam:____________________ geeft zich op als kandidaat voor bestuurslid.


14 februari 2017: Thuis tegen Maurik is het 2-1 geworden. Er was strijd in zowel de hoofdklasse als de B klasse. Beide verenigingen hadden niet voldoende schutters in de C klasse. Maurik kreeg de A klasse kado.


7 februari 2017: Uit tegen de Batavier is het 1-3 geworden. Ingen had geen hoofklasse en B klasse. Wadenoijen had geen A klasse. Kortom, alleen in de C klasse is strijd geleverd.


31 januari 2017: Thuis tegen de Musketiers is het 2-0 geworden. Herwijnen had slechts de hoofdklasse compleet, vandaar de de C klasse van 't Vosje de punten kado kreeg.


29 november 2016: Thuis tegen Buurmalsen is het 2-0 geworden. Buurmalsen had alleen voldoende schutters in de Hoofdklasse, Wadenoyen in de Hoofdklasse en de B-klasse.


14 november 2016: Uit tegen Buren is het 3-1 geworden. 't Vosje had alleen voldoende schutters in de hoofdklasse en A-klasse, terwijl Buren alleen te weinig schutters in de hoofdklasse had. Dus, 't Vosje wist alleen, zonder strijd, de hoofdklasse te winnen.


8 november 2016: Thuis tegen de Schietlustigen is het 2-1 geworden. Beide partijen hadden niet voldoende schutters in de B klasse. Wadenoijen kreeg de C klasse cadeau. In de hoofdklasse en A klasse is wel echt strijd geleverd, waarbij Zoelen de hoofdklasse en Wadenoijen de A klasse heeft gewonnen.


4 november 2016: Uit tegen Zoelmond is het 2-2 geworden. Zoelmond had alle klassen gevuld met voldoende schutters, Wadenoijen had alleen de hoofdklasse en C klasse voldoende bemand. 't Vosje wist de hoofdklassen en C klasse te winnen.


27 oktober 2016: Uit tegen Diana is het 2-2 geworden. 't Vosje had alleen in de Hoofdklasse en de C klasse voldoende schutters, Diana in de hoofdklasse en in de A en B klassen. Dus alleen in de hoofdklasse is werkelijke strijd geleverd, waarbij Wadenoijen een beter gemiddelde heeft neergezet.


11 oktober 2016: Thuis tegen de Batavieren is het 2-1 geworden. De Vossen wonnen de hoofdklasse en de B klasse, de Batavieren wonnen de C klasse. De A klasse was bij beide verenigingen niet voldoende vertegenwoordigd. Er Is overigens alleen echt strijd geleverd in de hoofdklasse, 't Vosje had niet voldoende schutters in de C klasse en de Batavieren niet in de B klasse.


3 oktober 2016: In de eerste (uit)wedstrijd tegen de Musketiers is het (Herwijnen-Wadenoijen) 0-3 geworden. Zowel de Musketiers als de Vossen hadden voldoende schutters in de hoofd-, A en C klassen. Beide verenigingen hadden geen genoeg schutters in de B klasse. De Vossen scoorden in de hoofd-, A en C klassen net iets beter, al was het verschil in de C klasse vrij gering.


7 mei 2016: De Betuwse Schiet Federatie heeft de feestavond in café de Witte Zwaan (Eck en Wiel) gehouden. Hierbij zijn tevens de bekers uitgereikt.
Wadenoijen kwam in de hoofdklasse als team het beste uit de bus en won de eerste prijs.
In de A klasse (team) kwamen de Vossen op de 6de plaats.
In de B klasse (team) behaalde Wadenoijen en Ingen een gemeenschappelijke 4de plaats.
De C klasse (team) bleef steken op de 5de plaats.
Wadenoijen kwam qua vereniging hiermee op de 2de plaats.
Invidueel behaalde Rien de 2de prijs in de hoofdklasse (met een gemiddelde van 117,75 punten) en Jaap de B. de 3de prijs in de C klasse (101,92).
Bij de hoogstgestegen schutters wist Rien wederom een beker in de wacht te slepen (hoofdklasse, 3,92 punten beter dan vorig seizoen) en Piet  (B klasse, 4,25 punten beter).

30 april 2016: De Vossen vieren hun slotfeestavond. De bekers zijn uitgereikt:
Beste bijdrage in BSF wedstrijden:
    Hoofdklasse:    Rien (hiermee tevens de koningsschutter van het seizoen)
    A klasse:            niemand (met voldoende gespeelde wedstrijden)
    B klasse:            Piet
    C klasse:            Jaap
Onderlinge competitie:
    Hoofdklasse:     Rien
    A klasse:            Roy
    B klasse:            Piet
    C klasse:            Joop
Pistool:                   André

Impressie van de avond.

5 april 2016: Thuis tegen Meurik is het 2-2 geworden. Wadenoijen had geen genoeg schutters in de A en B klasse, terwijl Diana wel alle 4 de klassen compleet had. In de Hoofd- en C klassen wisten de Vossen toch hun buit binnen te halen.


22 maart 2016: Thuis tegen Zoelmond is get 2-1 geworden. Wadenoijen had geen B en C klasse compleet, Willem Tell had geen C klasse. In Hoodklasse en A klasse was Wadenoijen sterker.


15 maart 2016: Thuis tegen Buren is het 2-2 geworden. Er waren te weinig Vossen om de B en C klassen volledig te krijgen en Buren pakte promt deze punten. Buren had geen genoeg hoofdklasse schutters. Werkelijke strijd was in de A klasse, waarbij de Vossen net een iets beter gemiddelde hebben neergezet.


29 feb 2016: Uit tegen Buurmalsen is het 2-2 geworden. Beide verenigingen hadden alleen de B klasse niet compleet. De A klasse werd gelijk spel, de Vossen wonnen de hoofdklasse en Trefpunt '71 de C klasse.


16 feb 2016: Uit tegen Ingen is het 2-2 geworden. Werkelijke strijd was slechts in de B en C klassen, de Vossen kregen de punten in de B klasse, de Batavieren in de C klasse. Ingen had geen complete hoofdklasse en Wadenoijen geen complete A klasse.


2 feb 2016: Thuis tegen Herwijnen is het 1-1 geworden. De Musketiers hadden alleen voldoende schutters in de hoofdklasse en wisten deze klasse ook te winnen. Van de Vossen waren alleen voldoende schutters in de hoofdklassen en de C-klasse.


28 jan 2016: Bij de uitwedstrijd tegen Zoelen heeft Zoelen gewonnen met 3-2. De Vossen hadden geen hoofdklasse compleet, waarmee de Schietlustigen de punten voor deze klasse met gemak wisten binnen te halen. In de A klasse werd het gelijk spel (dus voor beide verenigingen een verenigingspunt). De B klasse punten gingen met gemak naar Wadenoijen (Zoelen had hierin niet voldoende schutters). De C klasse punten gingen weer ongestoord naar Zoelen (Wadenoijen had te weinig schutters in deze klasse).


22 dec 2015: Op dinsdag 22 december j.l. werd de Wildavond geschoten bij Schietvereniging ' t Vosje.
In de C- klasse schoten Remco en Jaap beide 174 punten en moesten de kip daarom delen.
Jan schoot 173 punten in de B - klasse en Rien 197 in de Hoofdklasse.
Met het pistoolschieten was André de beste met 86 punten.
Het vlees werd eerlijk verdeeld en de avond geslaagd.


2 dec 2015: De Sinterklaasavond was weer gezellig.
Bij het geweerschieten konden we 200 punten halen. In de C klasse behaalde Simon er 183. In de B won Jan met 176. In de A Roy met 175 en de Hoofdklasse werd gewonnen door Rien met maar liefst 196 punten.
Kees won het pistoolschieten met 86 van de 100 punten.
Biatlon werd door Rien gewonnen, hij was de enigste die alle 5 de luikjes dichtschoot.
Alle schutters gingen met een lekker presentje van de Sint naar huis.


23 nov 2015: Met 10 schutters van 't Vosje is het 2-1 geworden bij de uitwedstrijd tegen Buren. De A, B en C klassen hadden bij 't Vosje niet voldoende schutters.


16 nov 2015: Uit tegen Herwijnen is het 2-2 geworden. 't Vosje had niet voldoende schutters in de A klasse. De Musketiers hadden de B klasse niet compleet. 't Vosje wist punten te scoren in de Hoofdklasse en de B klasse.


10 nov 2015: Thuis tegen Buurmalsen is het 3-0 geworden. Buurmalsen had alleen schutters genoeg in de Hoofdklasse, 't Vosje in de hoofdklasse, A klasse en C klasse. Dus, alleen in de hoofdklasse was er sprake van "strijd".


3 nov 2015: Thuis tegen Ingen is het 2-2 geworden. 't Vosje kreeg de hoofdklasse en de B klasse cadeau, De Batavier kreeg door voldoende opkomst de A en C klassen cadeau. Kortom: geen echte competitie, gelijkspel door opkomst.


22 okt 2015: LET OP !!!!!   De uitwedstrijd tegen Herwijnen op 26 okt 2015 verschuift naar 16 nov 2015!!!!


13 okt 2015: Thuis tegen Zoelen had 't Vosje geen schutters genoeg in de C klasse, de Schietlustigen hadden geen schutters genoeg in de A en B klassen. Dus de enige strijd vond plaats in de hoofdklasse. Wadenoijen wist een hogere score in de hoofdklasse te behalen, zodat het uiteindelijk 3-1 werd.


11 okt 2015: Het BSF bestuur heeft besloten in seizoen 2015-2016 geen 21, maar 14 wedstrijden te spelen. Dit, i.v.m. bezwaren vanuit diverse verenigingen om zoveel wedstrijden in een seizoen te hebben.


9 okt 2015: Uit tegen Willem Tell (Zoelmond) is het 2-2 geworden. Wadenoijen kwam in de B klasse schutters tekort. Zoelmond had voldoende schutters in alle 4 de klassen. Bij de hoofdklasse en de C klasse waren de Vossen de betere, in de A klasse konden de Vossen niet tippen aan de score van Willem Tell.


1 okt 2015 : Uit tegen SV Diana is het 2-2 geworden. Diana had alle klassen vertegenwoordigd, 't Vosje alleen de hoofdklasse en de C klasse. In de hoofdklasse en C klasse scoorde de Vossen een hoger gemiddelde.


2 mei 2015: 't Vosje heeft het seizoen 2014-2015 afgesloten met de jaarlijkse feestavond. De BBQ is wederom perfect verzorgt door het personeel van café de Tol.

Prijswinnaars van het seizoen:Beste bijdrage BSF
Onderlinge competitie
Hoofdklasse
Cor
Rien
A Klasse
-
Barjan
B Klasse
Jan V.
Jan V.
C Klasse
Jaap de B.
Jaap de B.
Pistoolschieten

André

Foto's:


Prettige vakantie en tot 1 september 2015!23 maart 2015: Uit tegen SV-Trefpunt'71 is het 0-2 geworden. De hoofdklasse en de C klasse van 't Vosje wisten de prijzen binnen te slepen. In de A en B klassen waren bij beide partijen te weinig schutters.

10 maart 2015: Thuis tegen SV Buren is het 2-2 geworden. Buren had geen H-klasse en geen B klasse, 't Vosje had geen A klasse. Alleen in de C klasse is echte strijd geleverd. Hierbij kwam Buren met een beter gemiddelde uit de bus.

5 maart 2015: Uit tegen de schietlustige Zoelenaren is het 2-2 geworden. De Vossen verloren de hoofdklasse en hadden geen schutters genoeg in de A klasse. Schietlust verloor de C klasse en kwam schutters tekort in de B klasse.

10 februari 2015: Thuis tegen Zoelmond is het 0-1 geworden. Zowel Willem Tell als ook de Vossen hadden slechts voldoende schutters in de hoofdklasse. Willem Tell zette hierbij een beter gemiddelde neer.

3 februari 2015: Thuis tegen Diana is het 3-1 geworden. De Vossen haalden een hoger gemiddelde dan Diana in de hoofdklasse en de A klasse. Wadenoijen had geen B klasse compleet en Maurik miste voldoende schutters in de C klasse.

27 januari 2015: Uit tegen de Batavieren is het 3-1 geworden. Ingen had geen hoofdklasse compleet, Wadenoijen wel. Wadenoijenn had de A en B klassen niet compleet, Ingen wel. Alleen in de C klasse is sprake geweest van een echte wedstrijd. Hierbij waren de Batavieren sterker dan de Vossen.